Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme reglamentuota, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija. LNSS nepriklausančių įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato jų valdymo organai ar savininkai šių įstaigų įstatuose nustatyta tvarka.

Teritorinės ligonių kasos (TLK) kasmet sudaro sutartis su minėtomis gydymo įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Už paslaugas gydymo įstaigoms mokama Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis bazinėmis kainomis.

Šios gydymo įstaigos turi skelbti išsamų PSDF lėšomis apmokamų (apdraustiesiems nemokamų) sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartis su TLK, sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Lietuvos apdraustiesiems PSDF lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
Stacionarinių aktyviojo gydymo atvejų kainų pagal giminingų diagnozių grupes sąrašas 
Dienos chirurgijos kainų pagal giminingų diagnozių grupes sąrašas 
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra 
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos
Prevencinės programos
Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Dienos stacionaro paslaugos
​Skubiosios pagalbos skyriaus paslaugos
Stebėjimo paslaugos
Stacionarinio ilgalaikio gydymo paslaugos
Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus stacionare 
Medicininės reabilitacijos paslaugos
Brangieji tyrimai ir procedūros, teikiami ambulatorinėmis sąlygomis bei taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą
Transplantacijos paslaugos